Referat til årsmøde (Generalforsamling) i Tvis Cykelmotion

Mødet blev afholdt lørdag d. 25. februar 2023 kl. 09.00 i Tvis Centret.
Vi starter kl. 09.00 – med et rundstykke. Og mødet starter ca. 09.30

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
  Claus Wingender er valgt.

 2. Valg af referent
  Gregor er valgt.

 3. Formandens beretning
  Herunder formandens beretning
  2022 sæsonen – back to normal
  2022 et år der blev normal igen efter et par mærkelige år…

  Vi havde en god op start med en stor folk. Lørdag den 26 marts
  Og her efter træning som normalt tirsdag og torsdag med længere tur søndag
  Men nyt var, at der var hold 2 kaptajner hvilket vi har set som en stor succes
  Vi startede hurtigt op med en Påsketur start ved Cykel Mads – men desværre var vejret ikke med os – og ved ikke om Rasmus
  overhovedet har fået varmen igen… men vi sluttede med en god sandwich ved Cykel Mads
  Og vi var tilbage i Harzen – alt normailt der nede det går stadig meget op ad… – og der er blevet snakket så godt om det så ser ud til
  en kæmpe flok i år…
  En klub betalt sommertur til Handbjerg Marina blev gennemført – en vellykket tur. Med en god flok
  Og så har Gravel virkelig slået igennem i Tvis – fedt at følge jeres ture og der kommer løbende flere gravlere til

  Afslutningsfesten fik lov til at holde og ny måske traditionen på cooks god dessert i hvert fald. Og klubmester skabet blev kørt med
  ny mester Mads Vistisen – i tæt kamp med Søren Sloth og Lasse Holst. Brian arrangerede løbet. Et super arrangement.
  39 betalende medlemmer i 2022 mod 47 året før som var tøj år – i 2020 var vi 38. Meget normalt antal
  Og så er Gravel blevet endnu større – og kan være vi skal holde fast i lørdags gravel når træningen går officielt i gang..

  Opstart 25 marts lørdag – og alm træning tirsdag/torsdag og søndag

  Der blev afholdt 4 bestyrelsesmøder i 2021
  Som afslutning vil jeg benytte lejligheden til at takke for opbakningen i 2022. Og tak til alle for jeres arrangement i klubben


  Formandens beretning blev godkendt uden kommentar

 4. Regnskab for det forløbne år til godkendelse
  Se billeder nedenfor referat. Regnskabet blev godkendt.

 5. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslår, at vi fastholder kontingentet på 500,- kr.
  Forslaget godkendes.

 6. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
  Se billeder nedenfor referat. Budgettet blev godkendt.

 7. Valg til bestyrelsen
  På valg 2023 er medlem Gregor Hein: Genvælges
  På valg 2023 er medlem Per Møller: Modtager ikke genvalg
  Claus Wingender vælges ind i bestyrelsen.
  Man vælges for en 2-årig periode
  Bestyrelsesmedlemmer, der ikke er på valg i 2023 er Brian Nielsen, Jens Holm og Steen Frederichsen.

 8. Valg af suppleant
  Kim Laursen genvælges

 9. Behandling af indkomne forslag
  Ingen forslag er kommet ind.

 10. Overrækkelse af gaver for runde fødselsdage 2022
  10 gaver er blevet overrakt til jubilarer.

 11. Vigtige arrangementer i 2023
  Sæsonopstart den 25. marts kl. 13.00.
  Der kommer mere information om påsketuren, Harzen-turen, sommeropstart og separat klubmesterskab og sæsonafslutning til sæsonopstart og når vi nærmer os de forskellige begivenheder. Hold øje med klubbens facebookside.
  Der indkaldes til et informationsmøde om Harzen-turen.
 1. Eventuelt
  Brian informerer om tøjprocessen og de indkøbsrammer, som klubben er underlagt af Tvis Sponsorudvalget.