Hovedafdeling

Hovedafdelingen for idrætten i Tvis

Hovedafdelingen blev oprettet pr. 1. januar 2013 i forbindelse med sammenlægningen af alle idrætsklubber og idrætsforeninger i Tvis.
Den oprindelige Tvis Idrætsforening, havde afdelinger i Fodbold, Gymnastik, Badminton, Tennis, Krokket, Petanque & Stavgang samt Amatørteater.
Den oprindelige Tvis Kfum, havde afdelinger i Håndbold og Løb & Motion.
Herudover tilsluttede de selvstændige klubber Tvis Cykelmotion og Tvis Fitness sig sammenslutningen.
Hovedafdelingen er opbygget med en hovedbestyrelse bestående af formændene i de forskellige afdelinger, og et forretningsudvalg, som forestår den daglig drift.

Formål

Formålet med Hovedafdelingen er at samle alle idrætsaktiviteter i Tvis under én paraply.
Dette fremmer samarbejdet på tværs af idrætterne, og styrker sammenholdet i byen.
Der blev i forbindelse med sammenlægningen udskrevet en logokonkurrence, som blev vundet af Peer Østrup-Kristensen. Vinderlogo blev enstemmigt vedtaget på et hovedbestyrelsesmøde i juni måned 2013. Silhuetterne signalerer aktivitet, dynamik og bevægelse både med og uden bold, hvilket er meget rammende på tværs af de forskellige afdelinger og Tvis i almindelighed.
I Hovedbestyrelsens forretningsudvalg drøftes overordnede linjer og økonomi for Tvis Idræt.
Forretningsudvalget fordeler bl.a. sponsormidler ud blandt aktiviteterne i Tvis Idræt og arbejder på nye initiativer som præsenteres på Hovedbestyrelsesmøder, hvor de drøftes på tværs af aktiviteterne.
Find kontaktoplysninger her

Vedtægterne for Hovedafdelingen kan læses her.

Bilag til vedtægterne findes her.