Kulturelle Samvirke

Tvis Kulturelle Samvirke er et fællesforum for alle institutioner og  foreninger i Tvis.

Hovedaktiviteterne i Samvirket er:

  • Værksteder på skolen
  • Fælles foredrag og arrangementer
  • Månedsbladet Pulsen

Formand:          Agner Lund
                              Engparken 3, 7500  Holstebro
tlf. 42428487
agnerlund@icloud.com

Kasserer:         Britt Jensen
                            Tvislundvej 1, 7500 Holstebro
                            tlf. 97435525
                            britt@mail.tele.dk

Sekretær:         Bent Bak
                             Engparken 81, 7500 Holstebro
                             tlf. 26819898
                             bent.bak@altiboxmail.dk

Værkstedsaktiviteter

Skolen stiller lokaler gratis til rådighed for diverse værksteder.

Hvert værksted har en leder.

Prisen for deltagelse er 10 kr. pr. gang

Normal værkstedsaften er onsdag.

Nuværende værksteder:

Patchwork

Kreaaktiviteter

Lokalhistorie

Motion og Natur

Pulsen

Foreningsbladet Pulsen sorterer under Tvis Kulturelle Samvirke. Her er alle brugerne af Pulsen repræsenteret.

Alle bestemmelser vedrørende Pulsen (indhold, økonomi, udbringning, redaktion)  varetages af repræsentantskabet i Tvis Kulturelle Samvirke.

Pulsens økonomi forelægges af Pulsens kasserer og godkendes af repræsentantskabet.

Sidste 3 numre af Pulsen:

Pulsen-04-22

Pulsen-03-22

Pulsen-02-22