Kulturelle Samvirke

Tvis Kulturelle Samvirke er et fællesforum for alle institutioner og  foreninger i Tvis.
Skolen som lokalt kulturcenter var og er omdrejningspunktet for samvirket, som tidligere også havde betegnelsen Tvis Lokalråd.

Hovedaktiviteterne i Samvirket er:

  • Værksteder på skolen
  • Fælles foredrag og arrangementer
  • Månedsbladet Pulsen
  • Daghøjskole = 11. klasse.

Sekretariat for Tvis Kulturelle Samvirke er skolens kontor:

Tvis skole: Skolevænget 1, Tvis,7500 Holstebro,Tlf. 96115840.

Sekretær Jeanette Løftgaard: jl@tvisby.dk

Værkstedsaktiviteter

Skolen stiller lokaler gratis til rådighed for diverse værksteder.

Hvert værksted har en leder.

Prisen for deltagelse er 10 kr. pr. gang

Normal værkstedsaften er onsdag.

Nuværende værksteder:

Patchwork

Kreaaktiviteter

Lokalhistorie

Motion og Natur

Daghøjskolen

Daghøjskolen kaldes også 11. klasse på Tvis Skole.
Foredrag, diskussioner, undervisning for alle med mulighed for at være med to formiddagstimer, hver anden torsdag fra Oktober til Februar.
Arrangeres i samarbejde mellem Tvis Skole og Tvis Kulturelle Samvirke.

Program for daghøjskolen i Tvis 2018-2019

Pulsen

Foreningsbladet Pulsen sorterer under Tvis Kulturelle Samvirke. Her er alle brugerne af Pulsen repræsenteret.

Alle bestemmelser vedrørende Pulsen (indhold, økonomi, udbringning, redaktion)  varetages af repræsentantskabet i Tvis Kulturelle Samvirke.

Pulsens økonomi forelægges af Pulsens kasserer og godkendes af repræsentantskabet.

Sidste 3 numre af Pulsen:

Pulsen-04-19

Pulsen-05-19

Pulsen-06-19