Institutioner

Vores landsby har velfungerende institutioner – dagplejere, børnehave, skole og SFH.

Dagplejerne holder til i vores landsby, hvor de yngste kan opleve en tryg og nærværende hverdag, med tæt kontakt til de andre børn i dagpleje. I børnehaven har 80 børn deres daglige gang. Børnehaven gør meget ud af, at inddrage udelivet i hverdagen, og samarbejde på kryds og tværs af grupperne samt med skolen, så overgangene bliver så lette som mulige. På skolen, der ligger i umiddelbar nærhed af børnehaven, er 140 elever fordelt på 0.-7. klasse. En velfungerende skole der på ingen måde er lukningstruet men vigtig for vor landsby.

Ønsker du at besøge institutionerne, er du mere en velkommen til en snak og rundvisning. Find ledernes kontaktoplysninger på kontaktsiden.

Dagplejere

I dagplejen i Tvis vil børnene opleve en tryg, omsorgsfuld og glad hverdag, i trygge og hjemmelige rammer med få børn pr. voksen. Som forældre afleveres til den samme voksen, som følger dit barn og dets udvikling tæt. Dagplejeren vil i samarbejde med dagplejekonsulenten støtte barnets individuelle udvikling.
Vi tilbyder:
– Nærvær
– Engagement
– Mangfoldighed
– omsorg
– Tryghed
– DUÅ dagplejer
– Høj faglighed med løbende uddannelse
– Alle har naturligvis førstehjælp kursus

Vi holder i vinter halv året legestue i Tvis Centret, hvor vi arbejder ud fra de 6 styrkede læreplaner. Årligt har vi 3-6 heldags legestuer. I legestuen øver barnet at være i en større gruppe. Her lærer de også de andre dagplejere at kende, så det er trygt at komme i gæstepleje, når barnets dagplejer skal have fri.

Dagligt har vi mulighed for at benytte de skønne natur omgivelser i og omkring Tvis.

– Tvis natur center

– Skoven

– Åen

– Marker m.m.

Vuggestuen/Børnehaven

Grøftekanten er en aldersintegreret daginstitution for 0-6 årige børn.
Den består af et vuggestueafsnit og 5 børnehavegrupper.

Grøftekanten er beliggende i Tvis, i forbindelse med Kultursalen og ved siden af Tvis skole.

Vi vil kendes på, at være en aktiv institution, hvor: vi er en del af det enkelte barns miljø og gennem samvær, tilbud og aktiviteter søger at fremme trygheden, selvværdet, tolerancen og fantasien hos barnet.

Institutionen er præget af en varm og positiv atmosfære med et nærværende og inspirerende personale, der tør vise/give omsorg og sætte grænser
børnene er glade og trives; og hvor der er mulighed for, at lære, at udforske og forundres gennem leg, oplevelse og erfaringer.

Skolen

I et lille og velfungerende bysamfund som i Tvis, er det en stor fordel at overgangen fra børnehavebarn til skoleelev sker med kammerater som man kender, da der kun er én institution og én skole. Det giver tryghed og trivsel.

Tvis Skole har ca. 350 elever  og er en 1-2-sporet grundskole og en 3-4-sporet 8.-9. klasse. Skolen får elever til 8. klasse fra Nr. Felding skole og Halgård Skole.

Tvis Skole har et højt fagligt niveau, og en dygtig personalestab. Skolen har bl.a. innovative tiltag, som læseprojektet ”Orangeriet”, der blev startet op i 2010 for 7.-9. klasserne og endda blev indstillet til Årets Læseinitiativpris fra Landsforeningen for Læsepædagoger.

Skolen er kendt for det høje faglige niveau og de gode karakterresultater, men det faglige niveau ikke det eneste parametre, en skole skal bedømmes på. Det handler også om elevernes trivsel i det daglige og deres personlige udvikling. Skolen  har i den forbindelse bl. a. et tæt samarbejde med Holstebro Elitesport, og har sammen emd dem udviklet et nyt særligt valgfag indenfor idræt og boldspil. Fra skoleåret 2011 startede skolen op med PALS – Positiv Adfærd gennem Læring og Samspil.

SFH

Der er til skolen knyttet to skolefritidsordninger med ialt ca. 120 børn. Begge trygge fristeder, hvor børnene kan udvikle sig gennem leg, fysisk aktivitet, ansvarlighed og fællesskabsfølelse.

Lærkereden tager imod fra 0. klasse til og med 2. klasse og Fuglsang har børn fra 3. og 4. klasse.