Velkommen til Tvis by

Tvis har ca. 1300 indbyggere og ligger ca 6 km. syd-øst for Holstebro. Byen er nok mest kendt for håndbold og har med Team Tvis Holstebro både et herre og et damehold i de bedste ligaer.

Tvis er en by i udvikling og med sine over 700 arbejdspladser alt andet end en soveby. Tvis er i Holstebro Kommunes kommuneplan udnævnt til vækstområde, hvorfor et stort område syd for byen er udlagt til erhvervsområde, ligesom der forventes en pæn forøgelse af indbyggertallet.

Byen ligger optimalt med adgang til de nærliggende provinsbyer og med afkørsel til Herning-motorvejen er Tvis en hurtig forbindelse mod både syd og øst.

Tvis tilbyder børnepasning og skolegang til og med 9. klasse og har et rigt fritidstilbud. Desuden er sognegården og købmanden med til at servicere byens borgere.

Har du interesse i at vide mere om byen, så læs videre herunder……

Tvis en by i vækst

Tvis er en by i vækst – både hvad angår indbyggere og arbejdspladser. De seneste 10 år er indbyggertallet steget 10%.

Fra Kommuneplan 2009:. “I kommunens boligbyggeprogram forventes det, at der bygges ca. 400 boliger i perioden frem til år 2021, hvilket bygger på en forventning om at Tvis bliver et af Holstebro bys tre overordnede udbygningsområder”. Den nye motorvej gør Tvis til en  attraktiv by for de som pendler mod syd og øst.

Syd for Tvis er der udlagt et større område til erhverv. Inden for de seneste par år er antallet af virksomheder og arbejdspladser således steget.

Historie

Tvis By, som vi kender i dag, er af nyere dato. Kirken blev bygget i 1887, mejeriet i 1892, og stationen og jernbanen kom i 1904. Herefter var det fastlagt, hvor byen skulle gro frem, og de første huse i hovedgaden blev bygget i starten af det 20. århundrede. I de følgende 60 år kom huse og forretninger til i en jævn strøm og sideveje som Hingebjergvej blev bebygget. En overgang havde Tvis 3 købmænd + brugsforening, og alle forretningstyper var repræsenteret i byen. Forsamlingshuset kom i 1909 og Missionshuset i 1904. Tvis By som det centrale centrum i sognet blev befæstet ved at 3 landskoler i 1964 blev samlet i en ny centralskole. De nye bydele kom frem i denne rækkefølge: 1. Engparken i 70èrne. 2. Bannestrupparken i 80érne. 3. Klostervej i 90èrne. 4. Vestergårdsvænget 2000 – 2010. Er Tvis By af nyere dato, er sognet til gengæld meget gammelt. Den først kendte Tvis bo er Prins Buris, som ejede en gård Tvisel. Man ved ikke om gården lå tæt ved den nuværende by ved Lauralyst, eller om den lå der, hvor Tvis Kloster blev rejst. Men det er Tvisel, som har givet navn til Tvis. “Tvisel” kan oversættes med “de delte vandløb”, hvilket passer godt med placeringen ved Tvis Kloster. Det er Prins Buris som skænker området til Benediktiner-munkene, som opfører det mægtige Tvis Kloster i 1160. Tvis Kloster er sognets åndelige centrum igennem århundrede. Da klosteret efter reformationen bliver nedrevet, kommer sognets kirke til at være på området indtil 1887. Den gamle kirkegård er der endnu. Tvis Sogn og Kommune omfattede også Mejdal. Mejdal ønskede selvstændighed og forsøgte i 60érne et oprør mod Tvis dominansen. Mejdal nåede ikke at få sin selvstændighed før begge områder ved kommunalreformen i 1970 blev indlemmet i Holstebro Storkommune.