Pulsen

Pulsen er Tvis by’s lokal avis. Den bliver omdelt til alle husstande indenfor bygrænsen af Tvis skoles 6. klasser til. Bor du i oplandet til Tvis, kan du hente bladet hos SPAR Tvis, Kirkehuset, Skolen eller Tvis Centret.

Pulsen udkommer de første onsdag i hver måned, dog med undtagelse af juli.

Deadlines

Har du indlæg til Pulsen?

  • Pulsen udkommer den første onsdag i hver måned (juli undtaget)
  • Indlæg til Pulsen skal være redaktionen i hænde senest den 18. i måneden før
  • Indlæg modtages meget gerne før, hvis det er klart
  • Materiale sendes til redaktionen (se under kontakter)