Tvis Borgerforening

Tvis Borgerforening arbejder for at gøre Tvis til et endnu bedre sted at bo.
Tvis er udpeget som et af Holstebro kommunes vækstcentre, som forventes at tiltrække flere og flere indbyggere.
Væksten og tilflytningen kommer dog ikke af sig selv – de rigtige betingelser og forhold skal skabes, og derfor er Borgerforeningen i konstant dialog med Kommunen og andre myndigheder.

Der er mange opgaver, der skal løses på bedste vis i landsbyerne. Disse opgaver tager borgerforeningen sig af. Vores formål er blandt andet:

  • Udstykning af flere grunde i Tvis
  • Trafiksikrende og fartdæmpende foranstaltninger i og omkring Tvis samt vedligehold af veje og fortove
  • Byforskønnelse feks renovering af udendørs arealer
  • Forbedring af legepladserne og andre børnemiljøer i Tvis
  • Etablering af en lysløjpe og andre nye rekreative muligheder i Tvis

Tvis Borgerforening står for en række årlige arrangementer og tiltag:

  • Flagning på konfirmationsdagen
  • Skt. Hans aften med grill, bål og båltaler
  • Borgerløbet og Lørdagsmorgenkaffen i Spil-Sammen-Ugen samt flagning hele ugen
  • Juletræstænding på Kirkepladsen den 1. søndag i advent og julebelysning i byen i hele december måned

Er du ikke medlem endnu? Meld dig ind her:

HER KOMMER FORMULAR