Institutioner

I Tvis har vi 8 dagplejere ansat til at tage vare på børn i aldersgruppen 0 – 3 år.
Dagplejerne er fordelt udover hele byen, og mødes jævnligt i Tvis Centret til fællesaktivieter.

Du kan læse mere om Dagplejerne på deres hjemmeside.

Grøftekanten er Tvis’ kommunale vuggestue og børnehave.
Vuggestuen har plads til 24 vuggestuebørn, og Børnehaven har plads til 93 børnehavebørn.
Grøftekanten ligger i smørhullet mellem Tvis Centret og Tvis Skole.

Du kan læse mere om Grøftekanten på deres hjemmeside.

 

I et lille og velfungerende bysamfund som i Tvis, er det en stor fordel at overgangen fra børnehavebarn til skoleelev sker med kammerater som man kender, da der kun er én institution og én skole. Det giver tryghed og trivsel.

Tvis Skole har ca. 350 elever  og er en 1-2-sporet grundskole og en 3-4-sporet 8.-9. klasse. Skolen får elever til 8. klasse fra Nr. Felding skole og Halgård Skole.

Skolen er kendt for det høje faglige niveau og de gode karakterresultater, men det faglige niveau ikke det eneste parametre, en skole skal bedømmes på. Det handler også om elevernes trivsel i det daglige og deres personlige udvikling.

Du kan læse mere om Tvis Skole på deres hjemmeside.