Lokalhistorie

Her kan du følge med i interessegruppens arbejde – ligegyldig om du er lokal – eller i dag bor fjernt fra Tvis.
Læse beretninger og se mange interessante lokalhistoriske billeder.
Følg også med, når vi har efterlysninger om billeder og dokumenter. Måske har du løsningen.
Klik på menupunkterne her nedenunder. Se og læse beretningerne, se billeder mm., og kom indenfor  og genoplev Tvis’ s historie.
Er du interesseret i lokalhistorie eller har materiale du gerne vil vise os eller aflevere til os, så henvend dig til en af medlemmerne for lokalhistoriens interessegruppe, som findes på kontakt siden.

Kontakt

Bent Bak (Tovholder – og webmaster)

Engparken 81, 7500 Holstebro

26819898

bent.bak@altiboxmail.dk

Interessegruppen for Lokalhistorie i Tvis juni 2019

Nyheder:

Fokuspunkter med QR koder på stolper rundt i byen.

Lyt og se om Tvis’ lokalhistorie her.

Vendt er jord og tidens gang

Tvis By, som vi kender i dag, er af nyere dato. Kirken blev bygget i 1887, mejeriet i 1892, og stationen og jernbanen kom i 1904. Herefter var det fastlagt, hvor byen skulle gro frem, og de første huse i hovedgaden blev bygget i starten af det 20. århundrede.
I de følgende 60 år kom huse og forretninger til i en jævn strøm og sideveje som Hingebjergvej blev bebygget. En overgang havde Tvis 3 købmænd + brugsforening, og alle forretningstyper var repræsenteret i byen. Forsamlingshuset kom i 1909 og Missionshuset i 1904.
Tvis By som det centrale centrum i sognet blev befæstet ved at 3 landskoler i 1964 blev samlet i en ny centralskole.

De nye bydele kom frem i denne rækkefølge:
1. Engparken i 70èrne.
2. Bannestrupparken i 80érne.
3. Klostervej i 90èrne.
4. Vestergårdsvænget 2000 – 2010.
5. Egelunden og Egetoften 2010 – 2019

Er Tvis By af nyere dato, er sognet til gengæld meget gammelt. Den først kendte Tvis bo er Prins Buris, som ejede en gård Tvisel. Man ved ikke om gården lå tæt ved den nuværende by ved Lauralyst, eller om den lå der, hvor Tvis Kloster blev rejst. Men det er Tvisel, som har givet navn til Tvis. “Tvisel” kan oversættes med “de delte vandløb”, hvilket passer godt med placeringen ved Tvis Kloster. Det er Prins Buris som skænker området til Cisterciencer-munkene, som opfører det mægtige Tvis Kloster i 1160. Tvis Kloster er sognets åndelige centrum igennem århundrede. Da klosteret efter reformationen bliver nedrevet, kommer sognets kirke til at være på området indtil 1887. Den gamle kirkegård er der endnu. Tvis Sogn og Kommune omfattede også Mejdal. Mejdal ønskede selvstændighed og forsøgte i 60érne et oprør mod Tvis dominansen. Mejdal nåede ikke at få sin selvstændighed før begge områder ved kommunalreformen i 1970 blev indlemmet i Holstebro Storkommune.

Formål og hensigt

Billedet overfor er fra Gedbo Skole 1938

Gruppens interesseområde er primært området svarende til det nuværende Tvis Sogn, men sekundært også til det gamle og større Tvis Kommune område.
Formålet er at indsamle viden og fakta om tiden som hastigt går, og hvor alt forandres i hurtigt tempo.
Vi vil arbejde emneorienteret og vil gerne i lokalbefolkningen have hjælp til de forskellige emner.
Vi vil lave interviews, låne fotos og dokumenter til indscanning, studere protokoller og andre lokalhistoriske kilder.
Vi vil bearbejde det indsamlede og sætte det op i fotoillustrerede beretninger, som kan præsenteres på skrift og på nettet, så det kan tilgås af alle.
Arkivering af evt. indsamlet/afleveret materiale vil ske i samarbejde med Holstebro Lokalarkiv.
Skolen kan frit anvende materialet i historie og samfundsundervisning.

Deltagere
Alle nuværende og tidligere beboere i Tvis har mulighed for at deltage, enten direkte i gruppen eller som hjælp til indsamling af data.

Beretninger

Beretningerne er samlet i de viste emneområder nedenfor.
Beretningerne indeholder ord og billeder – de fleste i formatet pdf filer.
Klik på filerne for at downloade dem. Kræver installation af Acrobat Reader på computeren.
Vores historier kan ses og læses i Kirkehuset
Beretningerne kan også ses og læses i Kirkehuset.

Oversigt over produktioner juni 2019

Personlige Historier

Flystyrtet i Tvis 1966 v. Britt J –  samlet af bb

Aksel Gedbo Nielsen 90 år 2022

Poul Jensen Graver Tvis

Herman Jensen TIF Fodbold

Bodil Kjær – Tragedien i Tvis

Tvis Asyl – Bodil Kjær- artikel

Tvis Asyl – Frydenlund

Tvis Sogn og dets beboere 1940 – 45

Søren Henriksen født 1947

Fra Dalhus til Stinneland – Vestbjerg

Gedbo skole 1964-1970 – Andrea Nielsen

Hanne og Jens Aage Dalgaard – Chr. Østergaard

Kaj Grønbæk Svendsen født 1945

Knud Andreasens beretning.

Laurits Vestergaard Tvis – B. Bak

Lille Uhrlund Tvis – Chr. Østergaard

Niels Haunstrup 1922 – 61 – B. Bak

Østergaard Jensen – far og søn

Aksels Historie St. – og Ø. Gedbo 1932 – 2007 – B. Bak

Barndomserindringer Tvis 1960 Skovly – Bodil Kjær

Bedstefar, landmand og mælkekusk – Bodil Kjær

Birkholm Tvis – Ella Jensen

Elise Skautrup – Chr. Østergaard

Farfar C. M. C. Kjær – Bodil Kjær

Anders Chr. Vestergaard – barndom og ungdom i Tvis

Erik Hansen 1941 – v. Bent Bak

Bent Martinsen – Aase Baden Lauridsen

Sofus Krølben – Esben Graugaard

Eneboeren på Tvis Hede

Peter Skautrup om Skautrup Skole og Tvis Sogn

Erik Hansen: 1 Min barndom i Thy  

Erik Hansen: 2 Skolegang, Konfirmation, Krigens oplevelser

Erik Hansen: 2 b Mere om skolegang og konfirmation

Erik Hansen: 3 Søskende, karl på landet, købmandslære.

Erik Hansen: 4 Post i København

Erik Hansen: 5 Smykke og smedeværksted i København

Erik Hansen: 6 Soldat i København

Erik Hansen: 7 Taxachauffør, murerlærling, roehakker.

Erik Hansen: 8 Boliger, Gift med Hanne, Carsten.

Erik Hansen: 9 Livet som murer mm.

Erik Hansen: 10 Virke i lokalsamfundet Tvis – Hal mm.

Erik Hansen: 11 Camping og Gardasøen

Erik Hansen: 12 Jul i Thy og Tvis

Erik Hansen: 13 Efter arbejdslivet – Pensionist

Videoer

Pløjedag i Tvis

Tvis Sogneråd holder møde 1969

Tvis Stadion anlægges 1966

Tvis Stadion indvies – gymnastikopvisning 1968

Tvis Stadion indvies – optog gennem byen 1968

Thora Sahl gymnastikleder v. amtsstævne

Boldspil på stadion ca. 1966

Film – Guldbryllup – ved bordet.

Film – Guldbryllup – efter bordet

Film – Guldbryllup – dansen går

2013 – Arrangementer i Tvis

2014 – Fritidsaktiviteter i Tvis

2014 Børneinstitutioner i Tvis

Gamle skolebilleder

Tvis By – tilbage i tiden